Πάρος 27/07/2018

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Σας ενημερώνουμε ότι εξαιτίας τεχνικού προβλήματος που προέκυψε χτες βράδυ στις δύο εκ των τριών γεωτρήσεων που υδροδοτούν την Τ.Κ. Αγκαιριάς, αναμένεται να παρουσιαστούν προβλήματα στην υδροδότηση των περιοχών της Αλυκής, Αγκαιριάς και Πούντας από σήμερα και για τις επόμενες 48 ώρες.
Τα συνεργεία της Επιχείρησης καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να αποκαταστήσουν το πρόβλημα το συντομότερο δυνατόν και να διασφαλιστεί η ομαλή υδροδότηση.

Παρακαλούνται οι κάτοικοι των παραπάνω περιοχών, να λάβουν υπόψη τους τις δυσκολίες και να περιορίσουν την κατανάλωση του νερού στο ελάχιστο δυνατόν, έως την αποκατάσταση του προβλήματος.

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Πάρου

Πάρος  09/07/2018
Αρ. Πρωτ. 1628

Προς:

 1. 1. Τακτικά Μέλη Δ.Σ.
  (όπως πίνακας αποδεκτών)
 2. Αναπληρωματικά Μέλη Δ.Σ.
  (όπως πίνακας αποδεκτών)
 3. κ. Καραμανέ Νικόλαο
  Γενικό Διευθυντή Δ.Ε.Υ.Α.Π.

Κοιν.

 1. κ. Κωβαίο Μάρκο
  Δήμαρχο Πάρου
 2. κ. Ρούσσο Βατίστα
  Πρόεδρο Δημ. Συμβ. Πάρου
 3. Ενιαία Κίνηση Πολιτών – Ενότητα για το Μέλλον
 4. Κ.Ε.Π.Ο.Σ.Α.
 5. Λαϊκή Συσπείρωση Πάρου

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 1069/80 «Περί λειτουργίας Διοικητικού Συμβουλίου, απαρτία και λήψη αποφάσεων» Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης όπως αυτός τροποποιήθηκε από τους Ν. 2307/95, 2503/97 και 2647/98, σας προσκαλούμε σε τακτική  συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα γίνει την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018 και ώρα 11:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων της Δ.Ε.Υ.Α.Π., στον επαρχιακό δρόμο Παροικιάς – Καμαρών, για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα1ο: Έγκριση πρακτικού διαδικασίας διαπραγμάτευσης για τον «Καθαρισμό δικτύου αποχέτευσης και λοιπές εργασίες αποχετευτικού δικτύου Ν. Πάρου».

Θέμα2ο: Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού αυτοματισμού και τηλεμετρίας για τη διασύνδεση των Α/Σ λυμάτων Νάουσας στο σύστημα τηλεελέγχου-τηλεχειρισμού της Δ.Ε.Υ.Α. Πάρου».

Θέμα3ο: Λήψη απόφασης για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση των γραφείων της Δ.Ε.Υ.Α.Π., καθορισμός όρων δημοπρασίας και ορισμός επιτροπής εκτίμησης ακινήτου.

Θέμα4ο:Λήψη απόφασης σχετικά με τη μίσθωση γεώτρησης ιδιοκτησίας κ.κ. Δραγάτη-Τσαντάνη Κυριακής και Δραγάτη-Σπανού Παρασκευής.

Θέμα5ο: Εξέταση αίτησης κ. Κεφάλα Νικολάου.

Θέμα6ο: Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.

Θέμα7ο: Αιτήσεις συνδρομητών.

 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Π.

Πούλιος Γεώργιος 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
(Τακτικά Μέλη)                     

 1. Καλακώνας Μηνάς
 2. Κονταράτος Ιωάννης
 3. Μανωλάκη Θεοδοσία
 4. Μιχαλάτος Παναγιώτης
 5. Φωτίου Ελευθέριος
 6. Χριστόφορος Ευστράτιος

(Αναπληρωματικά  Μέλη)

 1. Άγουρος Άγγελος
 2. Κοντός Ιωάννης
 3. Μαλαματένιος Εμμανουήλ
 4. Παντελαίος Αθανάσιος
 5. Ροπαϊτου Μαργαρίτα
 6. Ρούσσος Κων/νος
 7. Σαρρή-Παπακυρίλλου Θεοδώρα

Πάρος 04/06/2018
Αρ. Πρωτ. 1248

Προς:

 1. Τακτικά Μέλη Δ.Σ.
  (όπως πίνακας αποδεκτών)
 2. Αναπληρωματικά Μέλη Δ.Σ.
  (όπως πίνακας αποδεκτών)
 3. κ. Καραμανέ Νικόλαο
  Γενικό Διευθυντή Δ.Ε.Υ.Α.Π.

Κοιν.:

 1. κ. Κωβαίο Μάρκο
  Δήμαρχο Πάρου
 2. κ. Ρούσσο Βατίστα
  Πρόεδρο Δημ. Συμβ. Πάρου
 3. Ενιαία Κίνηση Πολιτών-
  Ενότητα για το Μέλλον
 4. Κ.Ε.Π.Ο.Σ.Α.
 5. Λαϊκή Συσπείρωση Πάρου

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 1069/80 «Περί λειτουργίας Διοικητικού Συμβουλίου, απαρτία και λήψη αποφάσεων» Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης όπως αυτός τροποποιήθηκε από τους Ν. 2307/95, 2503/97 και 2647/98, σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα γίνει την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 και ώρα 11:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων της Δ.Ε.Υ.Α.Π., στον επαρχιακό δρόμο Παροικιάς – Καμαρών, για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα1ο: Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού για τον «Καθαρισμό δικτύου αποχέτευσης και λοιπές εργασίες αποχετευτικού δικτύου Ν. Πάρου».
Θέμα2ο: Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια υλικών ύδρευσης αποχέτευσης».
Θέμα3ο: Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια σωλήνων ύδρευσης αποχέτευσης».
Θέμα4ο: Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού αυτοματισμού και τηλεμετρίας για τη διασύνδεση των Α/Σ λυμάτων Νάουσας στο σύστημα τηλεελέγχου-τηλεχειρισμού της Δ.Ε.Υ.Α. Πάρου».
Θέμα5ο: Σύναψη προγραμματικής σύμβασης με το Δήμο Πάρου για την πράξη «Σύνδεση δικτύου ύδρευσης Αγ. Υπακοής με το δίκτυο αφαλάτωσης και ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης υδατικού ισοζυγίου και ελέγχου ποιότητας σε ζώνες του υφιστάμενου δικτύου μεταφοράς και διανομής του πόσιμου νερού του Δήμου Πάρου».
Θέμα6ο:Λήψη απόφασης σχετικά με την κατάθεση φακέλου χρηματοδότησης για την ψηφιοποίηση των δικτύων της Δ.Ε.Υ.Α.Π.
Θέμα7ο: Παράταση καταβολής μισθώματος κτιριακών εγκαταστάσεων Δ.Ε.Υ.Α.Π.
Θέμα8ο: Ορθή επανάληψη απόφασης 32/2018 του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Π.
Θέμα9ο: Λήψη απόφασης σχετικά με παράνομες συνδέσεις.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Π.
Πούλιος Γεώργιος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
(Τακτικά Μέλη)

 1. Καλακώνας Μηνάς
 2. Κονταράτος Ιωάννης
 3. Μανωλάκη Θεοδοσία
 4. Μιχαλάτος Παναγιώτης
 5. Φωτίου Ελευθέριος
 6. Χριστόφορος Ευστράτιος

(Αναπληρωματικά Μέλη)

 1. Άγουρος Άγγελος
 2. Κοντός Ιωάννης
 3. Μαλαματένιος Εμμανουήλ
 4. Παντελαίος Αθανάσιος
 5. Ροπαϊτου Μαργαρίτα
 6. Ρούσσος Πέτρος
 7. Σαρρή-Παπακυρίλλου Θεοδώρα

Πάρος  30/03/2018

Αρ. Πρωτ. 652

 

                                            Προς: 1. Τακτικά Μέλη Δ.Σ.

(όπως πίνακας αποδεκτών)

 1. Αναπληρωματικά Μέλη Δ.Σ.

(όπως πίνακας αποδεκτών)

 1. κ. Καραμανέ Νικόλαο

Γενικό Διευθυντή Δ.Ε.Υ.Α.Π.

Κοιν.: 1. κ. Κωβαίο Μάρκο

                                                                                 Δήμαρχο Πάρου

 1. κ. Ρούσσο Βατίστα

Πρόεδρο Δημ. Συμβ. Πάρου

 1. Ενιαία Κίνηση Πολιτών-

Ενότητα για το Μέλλον

 1. Κ.Ε.Π.Ο.Σ.Α.
 2. Λαϊκή Συσπείρωση Πάρου

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 1069/80 «Περί λειτουργίας Διοικητικού Συμβουλίου, απαρτία και λήψη αποφάσεων» Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης όπως αυτός τροποποιήθηκε από τους Ν. 2307/95, 2503/97 και 2647/98, σας προσκαλούμε σε τακτική  συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα γίνει την Μ.ΤΡΙΤΗ 03 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018 και ώρα 11:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων της Δ.Ε.Υ.Α.Π., στον επαρχιακό δρόμο Παροικιάς – Καμαρών, για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα1ο: Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού  για τον «Καθαρισμό δικτύου αποχέτευσης και λοιπές εργασίες αποχετευτικού δικτύου Ν. Πάρου».

 

Θέμα2ο: Έγκριση μελέτης και όρων διακήρυξης για την «Προμήθεια υλικών ύδρευσης-αποχέτευσης».

 

Θέμα3ο: Έγκριση μελέτης και όρων διακήρυξης για την «Προμήθεια σωλήνων».

 

Θέμα4ο: Ανάθεση εργασιών καθαρισμού αντλιοστασίων ύδρευσης-αποχέτευσης.

 

Θέμα5ο: Συζήτηση αίτησης Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας σχετικά με τη λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού του Αερολιμένα Πάρου.

 

Θέμα6ο: Παρουσίαση οικονομοτεχνικών στοιχείων της Επιχείρησης για το έτος 2017.

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Π.

Πούλιος Γεώργιος

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

      (Τακτικά Μέλη)                     

 

1.Καλακώνας Μηνάς

2.Κονταράτος Ιωάννης

 1. Μανωλάκη Θεοδοσία

4.Μιχαλάτος Παναγιώτης

5.Φωτίου Ελευθέριος

6.Χριστόφορος Ευστράτιος

 

     (Αναπληρωματικά  Μέλη)

1.Άγουρος Άγγελος

2.Κοντός Ιωάννης

3.Μαλαματένιος Εμμανουήλ

4.Παντελαίος Αθανάσιος

5.Ροπαϊτου Μαργαρίτα

6.Ρούσσος Πέτρος

7.Σαρρή-Παπακυρίλλου Θεοδώρα

Πάρος  30/03/2018

Αρ. Πρωτ. 652

 

                                            Προς: 1. Τακτικά Μέλη Δ.Σ.

(όπως πίνακας αποδεκτών)

 1. Αναπληρωματικά Μέλη Δ.Σ.

(όπως πίνακας αποδεκτών)

 1. κ. Καραμανέ Νικόλαο

Γενικό Διευθυντή Δ.Ε.Υ.Α.Π.

Κοιν.: 1. κ. Κωβαίο Μάρκο

                                                                                 Δήμαρχο Πάρου

 1. κ. Ρούσσο Βατίστα

Πρόεδρο Δημ. Συμβ. Πάρου

 1. Ενιαία Κίνηση Πολιτών-

Ενότητα για το Μέλλον

 1. Κ.Ε.Π.Ο.Σ.Α.
 2. Λαϊκή Συσπείρωση Πάρου

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 1069/80 «Περί λειτουργίας Διοικητικού Συμβουλίου, απαρτία και λήψη αποφάσεων» Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης όπως αυτός τροποποιήθηκε από τους Ν. 2307/95, 2503/97 και 2647/98, σας προσκαλούμε σε τακτική  συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα γίνει την Μ.ΤΡΙΤΗ 03 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018 και ώρα 11:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων της Δ.Ε.Υ.Α.Π., στον επαρχιακό δρόμο Παροικιάς – Καμαρών, για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα1ο: Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού  για τον «Καθαρισμό δικτύου αποχέτευσης και λοιπές εργασίες αποχετευτικού δικτύου Ν. Πάρου».

 

Θέμα2ο: Έγκριση μελέτης και όρων διακήρυξης για την «Προμήθεια υλικών ύδρευσης-αποχέτευσης».

 

Θέμα3ο: Έγκριση μελέτης και όρων διακήρυξης για την «Προμήθεια σωλήνων».

 

Θέμα4ο: Ανάθεση εργασιών καθαρισμού αντλιοστασίων ύδρευσης-αποχέτευσης.

 

Θέμα5ο: Συζήτηση αίτησης Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας σχετικά με τη λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού του Αερολιμένα Πάρου.

 

Θέμα6ο: Παρουσίαση οικονομοτεχνικών στοιχείων της Επιχείρησης για το έτος 2017.

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Π.

Πούλιος Γεώργιος

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

      (Τακτικά Μέλη)                     

 

1.Καλακώνας Μηνάς

2.Κονταράτος Ιωάννης

 1. Μανωλάκη Θεοδοσία

4.Μιχαλάτος Παναγιώτης

5.Φωτίου Ελευθέριος

6.Χριστόφορος Ευστράτιος

 

     (Αναπληρωματικά  Μέλη)

1.Άγουρος Άγγελος

2.Κοντός Ιωάννης

3.Μαλαματένιος Εμμανουήλ

4.Παντελαίος Αθανάσιος

5.Ροπαϊτου Μαργαρίτα

6.Ρούσσος Πέτρος

7.Σαρρή-Παπακυρίλλου Θεοδώρα

Πάρος  09/03/2018
Αρ. Πρωτ. 413

Προς:

 1. Τακτικά Μέλη Δ.Σ.
  (όπως πίνακας αποδεκτών)
 2. Αναπληρωματικά Μέλη Δ.Σ.
  (όπως πίνακας αποδεκτών)
 3. κ. Καραμανέ Νικόλαο
  Γενικό Διευθυντή Δ.Ε.Υ.Α.Π.

Κοιν.:

 1. κ. Κωβαίο Μάρκο
  Δήμαρχο Πάρου
 2. κ. Ρούσσο Βατίστα
  Πρόεδρο Δημ. Συμβ. Πάρου
 3. Ενιαία Κίνηση Πολιτών-
  Ενότητα για το Μέλλον
 4. Κ.Ε.Π.Ο.Σ.Α.
 5. Λαϊκή Συσπείρωση Πάρου

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 1069/80 «Περί λειτουργίας Διοικητικού Συμβουλίου, απαρτία και λήψη αποφάσεων» Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης όπως αυτός τροποποιήθηκε από τους Ν. 2307/95, 2503/97 και 2647/98, σας προσκαλούμε σε τακτική  συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα γίνει την ΤΡΙΤΗ 13 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018 και ώρα 10:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων της Δ.Ε.Υ.Α.Π., στον επαρχιακό δρόμο Παροικιάς – Καμαρών, για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα1ο: Έγκριση μελέτης και όρων διακήρυξης για τον «Καθαρισμό δικτύου αποχέτευσης και λοιπές εργασίες αποχετευτικού δικτύου Ν. Πάρου».

Θέμα2ο: Έγκριση προσαρτημάτων ισολογισμού ετών 2015-2016 βάσει Ε.Λ.Π.

Θέμα3ο: Ανανέωση μίσθωσης γεώτρησης ιδιοκτησίας κ. Γ. Μωραϊτη

Θέμα4ο :Έγκριση τεσσάρων(4) προγραμματικών συμβάσεων με Δήμο Πάρου για κατάθεση πρότασης αντίστοιχων τεχνικών έργων.

Θέμα5ο: Έκδοση πρόσκλησης ενδιαφέροντος υποβολής κλειστών προσφορών για τον ορισμό Ορκωτών Λογιστών για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο της Δ.Ε.Υ.Α.Π.

Θέμα6ο: Αιτήσεις δημοτών.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Π.
Πούλιος Γεώργιος

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
(Τακτικά Μέλη)

 1. Καλακώνας Μηνάς
 2. Κονταράτος Ιωάννης
 3. Μανωλάκη Θεοδοσία
 4. Μιχαλάτος Παναγιώτης
 5. Φωτίου Ελευθέριος
 6. Χριστόφορος Ευστράτιος

(Αναπληρωματικά  Μέλη)

 1. Άγουρος Άγγελος
 2. Κοντός Ιωάννης
 3. Μαλαματένιος Εμμανουήλ
 4. Παντελαίος Αθανάσιος
 5. Ροπαϊτου Μαργαρίτα
 6. Ρούσσος Πέτρος
 7. Σαρρή-Παπακυρίλλου Θεοδώρα

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 1069/80 «Περί λειτουργίας Διοικητικού Συμβουλίου, απαρτία και λήψη αποφάσεων» Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης όπως αυτός τροποποιήθηκε από τους Ν. 2307/95, 2503/97 και 2647/98, σας προσκαλούμε σε τακτική  συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα γίνει την ΤΕΤΑΡΤΗ 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018 και ώρα 10:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων της Δ.Ε.Υ.Α.Π., στον επαρχιακό δρόμο Παροικιάς – Καμαρών, για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Θέμα1ο: Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.

Θέμα2ο: Αναπροσαρμογή τέλους απόρριψης βοθρολυμάτων στο ΒΙΟ.ΚΑ. Παροικιάς.

Θέμα3ο: Αναπροσαρμογή τιμής χρέωσης κ.μ. νερού σε περιπτώσεις μειώσεων εξαιτίας αφανών διαρροών.

Θέμα4ο: Ορισμός μελών επιτροπών για τη διεξαγωγή διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, μελετών, προμηθειών και γενικών υπηρεσιών, έτους 2018.

Θέμα5ο: Ορισμός μελών επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων και προσφυγών (άρθρο 221, παραγρ. 11α , του ν. 4412/2016).

Θέμα6ο: Έγκριση μελετών για την εκτέλεση έργων του τεχνικού προγράμματος με αυτεπιστασία.

Θέμα7ο:Έγκριση μελετών για την εκτέλεση έργων του τεχνικού προγράμματος με αυτεπιστασία μετά από τη σύμφωνη γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Ν. Κυκλάδων.

Θέμα8ο: Ενημέρωση σχετικά με τη διακοπή μίσθωσης γεώτρησης ιδιοκτησίας του κ. Σαρρή Ιωάννη.

Θέμα9ο: Παραγραφή οφειλής στη Δ.Ε.Υ.Α.Π. λόγω θανάτου του οφειλέτη.

Θέμα10ο: Εξέταση απολογίας καταναλωτή της Δ.Ε.Υ.Α.Π. μετά τον εντοπισμό παράνομης σύνδεσης.

Θέμα11ο: Ορισμός νομικού συμβούλου για υπόθεση της Δ.Ε.Υ.Α.Π.

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Π.

Πούλιος Γεώργιος

Σας ενημερώνουμε ότι το Ταμείο της Δ.Ε.Υ.Α.Π.

που λειτουργεί στο Κ.Ε.Π. Παροικίας

θα παραμείνει ΚΛΕΙΣΤΟ μέχρι και την 31-01-2018.

Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση σας.

Δείτε τους τρόπους πληρωμής του λογαριασμού σας >>

Πάρος  04/12/2017
Αρ. Πρωτ. 2913

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 1069/80 «Περί λειτουργίας Διοικητικού Συμβουλίου, απαρτία και λήψη αποφάσεων» Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης όπως αυτός τροποποιήθηκε από τους Ν. 2307/95, 2503/97 και 2647/98, σας προσκαλούμε σε τακτική  συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα γίνει την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 και ώρα 09:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων της Δ.Ε.Υ.Α.Π., στον επαρχιακό δρόμο Παροικιάς – Καμαρών, για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα1ο: Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.

Θέμα2ο: Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) της Δ.Ε.Υ.Α.Π.

Θέμα3ο: Καθιέρωση εξαιρέσεων από την πενθήμερη εργασία και 24ωρη λειτουργία υπηρεσιών της Δ.Ε.Υ.Α. Πάρου-Υπερωριακή απασχόληση προσωπικού.

Θέμα4ο: Αιτήσεις δημοτών.

Θέμα5ο: Εξέταση προστίμων.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Π.

Πούλιος Γεώργιος