έργα υδροδότησης διακοπή δρόμου
sewage naoussa
Happy Easter

The President, the Board of Directors and the employees of DEYAP, wish this Easter, no matter how different we all experience it, to be an occasion for mental and spiritual uplift and resurrection!

Χρηματοδότηση: Υπουργείο Ανάπτυξης, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΥΜΕΠΕΡΑΑ» + ΔΕΥΑΠ
Προϋπολογισμός: 2.938.800 €