Χρηματοδότηση: Ταμείο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας, και ίδιοι πόροι της ΔΕΥΑΠ
Προϋπολογισμός: 4.410.000 €

Χρηματοδότηση: Υπουργείο Ανάπτυξης, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΥΜΕΠΕΡΑΑ» + ΔΕΥΑΠ
Προϋπολογισμός: 2.938.800 €

sewage naoussa

Χρηματοδότηση: Ταμείο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας
Προϋπολογισμός: 4.132.441,20 €

Φωτοβολταϊκά

Χρηματοδότηση: Δ.Ε.Υ.Α.Π.
Προϋπολογισμός: 500.000€ + Φ.Π.Α.

Χρηματοδότηση: Δ.Ε.Υ.Α.Π.
Προϋπολογισμός: 334.800€

ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕ ΒΑΝΕΣ

Χρηματοδότηση: ΥΠΑΝ_ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΥΜΕΠΕΡΑΑ
Προϋπολογισμός: 1.895.000€

Χρηματοδότηση: ΥΠΑΝ_ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΥΜΕΠΕΡΑΑ
Προϋπολογισμός: 950.000€

Χρηματοδότηση: ΥΠΕΣ_ Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης»_ΑΤ01
Προϋπολογισμός: 2.232.000€

Χρηματοδότηση: Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» – άξονας «Βελτίωση των υποδομών των δικτύων ύδρευσης», Υπουργείο Εσωτερικών
Προϋπολογισμός: 1.265.000,00€

επεξεργασία λυμάτων

Χρηματοδότηση: INTERREG V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020
Προϋπολογισμός: 994.300,36€