ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕ ΒΑΝΕΣ

Χρηματοδότηση: ΥΠΑΝ_ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΥΜΕΠΕΡΑΑ
Προϋπολογισμός: 1.895.000€

ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΣ ΑΣ ΥΠΟΛ. ΧΛΩΡΙΟΥ

Χρηματοδότηση:ΥΠΕΣ_ Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης»
Προυπολογισμός : 1.800.000€

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ

Χρηματοδότηση: ΥΠΑΝ_ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΥΜΕΠΕΡΑΑ
Προϋπολογισμός: 950.000€