Πάρος 27/07/2018

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Σας ενημερώνουμε ότι εξαιτίας τεχνικού προβλήματος που προέκυψε χτες βράδυ στις δύο εκ των τριών γεωτρήσεων που υδροδοτούν την Τ.Κ. Αγκαιριάς, αναμένεται να παρουσιαστούν προβλήματα στην υδροδότηση των περιοχών της Αλυκής, Αγκαιριάς και Πούντας από σήμερα και για τις επόμενες 48 ώρες.
Τα συνεργεία της Επιχείρησης καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να αποκαταστήσουν το πρόβλημα το συντομότερο δυνατόν και να διασφαλιστεί η ομαλή υδροδότηση.

Παρακαλούνται οι κάτοικοι των παραπάνω περιοχών, να λάβουν υπόψη τους τις δυσκολίες και να περιορίσουν την κατανάλωση του νερού στο ελάχιστο δυνατόν, έως την αποκατάσταση του προβλήματος.

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Πάρου

Προμήθειες Διακηρύξεις ΔΕΥΑ Πάρου

Aναβάθμιση των Η/Υ και παραχώρησή τους σε Σχολεία και άλλους Φορείς

Δωρεάν Περιοριστή Ροής Νερού ΔΕΥΑΠ

Τρόποι Εξοικονόμησης Νερού

Πάρος  09/07/2018
Αρ. Πρωτ. 1628

Προς:

 1. 1. Τακτικά Μέλη Δ.Σ.
  (όπως πίνακας αποδεκτών)
 2. Αναπληρωματικά Μέλη Δ.Σ.
  (όπως πίνακας αποδεκτών)
 3. κ. Καραμανέ Νικόλαο
  Γενικό Διευθυντή Δ.Ε.Υ.Α.Π.

Κοιν.

 1. κ. Κωβαίο Μάρκο
  Δήμαρχο Πάρου
 2. κ. Ρούσσο Βατίστα
  Πρόεδρο Δημ. Συμβ. Πάρου
 3. Ενιαία Κίνηση Πολιτών – Ενότητα για το Μέλλον
 4. Κ.Ε.Π.Ο.Σ.Α.
 5. Λαϊκή Συσπείρωση Πάρου

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 1069/80 «Περί λειτουργίας Διοικητικού Συμβουλίου, απαρτία και λήψη αποφάσεων» Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης όπως αυτός τροποποιήθηκε από τους Ν. 2307/95, 2503/97 και 2647/98, σας προσκαλούμε σε τακτική  συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα γίνει την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018 και ώρα 11:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων της Δ.Ε.Υ.Α.Π., στον επαρχιακό δρόμο Παροικιάς – Καμαρών, για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα1ο: Έγκριση πρακτικού διαδικασίας διαπραγμάτευσης για τον «Καθαρισμό δικτύου αποχέτευσης και λοιπές εργασίες αποχετευτικού δικτύου Ν. Πάρου».

Θέμα2ο: Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού αυτοματισμού και τηλεμετρίας για τη διασύνδεση των Α/Σ λυμάτων Νάουσας στο σύστημα τηλεελέγχου-τηλεχειρισμού της Δ.Ε.Υ.Α. Πάρου».

Θέμα3ο: Λήψη απόφασης για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση των γραφείων της Δ.Ε.Υ.Α.Π., καθορισμός όρων δημοπρασίας και ορισμός επιτροπής εκτίμησης ακινήτου.

Θέμα4ο:Λήψη απόφασης σχετικά με τη μίσθωση γεώτρησης ιδιοκτησίας κ.κ. Δραγάτη-Τσαντάνη Κυριακής και Δραγάτη-Σπανού Παρασκευής.

Θέμα5ο: Εξέταση αίτησης κ. Κεφάλα Νικολάου.

Θέμα6ο: Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.

Θέμα7ο: Αιτήσεις συνδρομητών.

 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Π.

Πούλιος Γεώργιος 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
(Τακτικά Μέλη)                     

 1. Καλακώνας Μηνάς
 2. Κονταράτος Ιωάννης
 3. Μανωλάκη Θεοδοσία
 4. Μιχαλάτος Παναγιώτης
 5. Φωτίου Ελευθέριος
 6. Χριστόφορος Ευστράτιος

(Αναπληρωματικά  Μέλη)

 1. Άγουρος Άγγελος
 2. Κοντός Ιωάννης
 3. Μαλαματένιος Εμμανουήλ
 4. Παντελαίος Αθανάσιος
 5. Ροπαϊτου Μαργαρίτα
 6. Ρούσσος Κων/νος
 7. Σαρρή-Παπακυρίλλου Θεοδώρα