Χρηματοδότηση: «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» & Δ.Ε.Υ.Α. ΠΑΡΟΥ
Προϋπολογισμός: 2.590.880€ (συμπεριλαμβανομένου 24% ΦΠΑ)

Τριτοβάθμια Επεξεργασία Λυμάτων

Χρηματοδότηση: «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» & Δ.Ε.Υ.Α. ΠΑΡΟΥ
Προϋπολογισμός: 1.126.159€

Χρηματοδότηση: «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» & Δ.Ε.Υ.Α. ΠΑΡΟΥ
Προϋπολογισμός: 198.400€ (συμπεριλαμβανομένου 24% ΦΠΑ)

Συμμετοχή της ΔΕΥΑΠ στο Φεστιβάλ Πάρου 2021