Χρηματοδότηση: «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι»
Προϋπολογισμός: 1.960.000,00€ + ΦΠΑ

Τριτοβάθμια Επεξεργασία Λυμάτων

Χρηματοδότηση: «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι»
Προϋπολογισμός: 999.500,00€ + ΦΠΑ

Χρηματοδότηση: «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι»
Προϋπολογισμός: 140.000,00€ + ΦΠΑ

Συμμετοχή της ΔΕΥΑΠ στο Φεστιβάλ Πάρου 2021