Φωτοβολταϊκά

Χρηματοδότηση: Δ.Ε.Υ.Α.Π.
Προϋπολογισμός: 620.000€ (συμπεριλαμβανομένου 24% ΦΠΑ)

Χρηματοδότηση: Δ.Ε.Υ.Α.Π.
Προϋπολογισμός: 334.800€