Φωτοβολταϊκά

Χρηματοδότηση: Δ.Ε.Υ.Α.Π.
Προϋπολογισμός: 500.000€ + Φ.Π.Α.

Χρηματοδότηση: Δ.Ε.Υ.Α.Π.
Προϋπολογισμός: 334.800€