Πάρος  30/03/2018

Αρ. Πρωτ. 652

 

                                            Προς: 1. Τακτικά Μέλη Δ.Σ.

(όπως πίνακας αποδεκτών)

 1. Αναπληρωματικά Μέλη Δ.Σ.

(όπως πίνακας αποδεκτών)

 1. κ. Καραμανέ Νικόλαο

Γενικό Διευθυντή Δ.Ε.Υ.Α.Π.

Κοιν.: 1. κ. Κωβαίο Μάρκο

                                                                                 Δήμαρχο Πάρου

 1. κ. Ρούσσο Βατίστα

Πρόεδρο Δημ. Συμβ. Πάρου

 1. Ενιαία Κίνηση Πολιτών-

Ενότητα για το Μέλλον

 1. Κ.Ε.Π.Ο.Σ.Α.
 2. Λαϊκή Συσπείρωση Πάρου

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 1069/80 «Περί λειτουργίας Διοικητικού Συμβουλίου, απαρτία και λήψη αποφάσεων» Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης όπως αυτός τροποποιήθηκε από τους Ν. 2307/95, 2503/97 και 2647/98, σας προσκαλούμε σε τακτική  συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα γίνει την Μ.ΤΡΙΤΗ 03 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018 και ώρα 11:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων της Δ.Ε.Υ.Α.Π., στον επαρχιακό δρόμο Παροικιάς – Καμαρών, για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα1ο: Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού  για τον «Καθαρισμό δικτύου αποχέτευσης και λοιπές εργασίες αποχετευτικού δικτύου Ν. Πάρου».

 

Θέμα2ο: Έγκριση μελέτης και όρων διακήρυξης για την «Προμήθεια υλικών ύδρευσης-αποχέτευσης».

 

Θέμα3ο: Έγκριση μελέτης και όρων διακήρυξης για την «Προμήθεια σωλήνων».

 

Θέμα4ο: Ανάθεση εργασιών καθαρισμού αντλιοστασίων ύδρευσης-αποχέτευσης.

 

Θέμα5ο: Συζήτηση αίτησης Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας σχετικά με τη λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού του Αερολιμένα Πάρου.

 

Θέμα6ο: Παρουσίαση οικονομοτεχνικών στοιχείων της Επιχείρησης για το έτος 2017.

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Π.

Πούλιος Γεώργιος

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

      (Τακτικά Μέλη)                     

 

1.Καλακώνας Μηνάς

2.Κονταράτος Ιωάννης

 1. Μανωλάκη Θεοδοσία

4.Μιχαλάτος Παναγιώτης

5.Φωτίου Ελευθέριος

6.Χριστόφορος Ευστράτιος

 

     (Αναπληρωματικά  Μέλη)

1.Άγουρος Άγγελος

2.Κοντός Ιωάννης

3.Μαλαματένιος Εμμανουήλ

4.Παντελαίος Αθανάσιος

5.Ροπαϊτου Μαργαρίτα

6.Ρούσσος Πέτρος

7.Σαρρή-Παπακυρίλλου Θεοδώρα

Πάρος  30/03/2018

Αρ. Πρωτ. 652

 

                                            Προς: 1. Τακτικά Μέλη Δ.Σ.

(όπως πίνακας αποδεκτών)

 1. Αναπληρωματικά Μέλη Δ.Σ.

(όπως πίνακας αποδεκτών)

 1. κ. Καραμανέ Νικόλαο

Γενικό Διευθυντή Δ.Ε.Υ.Α.Π.

Κοιν.: 1. κ. Κωβαίο Μάρκο

                                                                                 Δήμαρχο Πάρου

 1. κ. Ρούσσο Βατίστα

Πρόεδρο Δημ. Συμβ. Πάρου

 1. Ενιαία Κίνηση Πολιτών-

Ενότητα για το Μέλλον

 1. Κ.Ε.Π.Ο.Σ.Α.
 2. Λαϊκή Συσπείρωση Πάρου

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 1069/80 «Περί λειτουργίας Διοικητικού Συμβουλίου, απαρτία και λήψη αποφάσεων» Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης όπως αυτός τροποποιήθηκε από τους Ν. 2307/95, 2503/97 και 2647/98, σας προσκαλούμε σε τακτική  συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα γίνει την Μ.ΤΡΙΤΗ 03 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018 και ώρα 11:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων της Δ.Ε.Υ.Α.Π., στον επαρχιακό δρόμο Παροικιάς – Καμαρών, για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα1ο: Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού  για τον «Καθαρισμό δικτύου αποχέτευσης και λοιπές εργασίες αποχετευτικού δικτύου Ν. Πάρου».

 

Θέμα2ο: Έγκριση μελέτης και όρων διακήρυξης για την «Προμήθεια υλικών ύδρευσης-αποχέτευσης».

 

Θέμα3ο: Έγκριση μελέτης και όρων διακήρυξης για την «Προμήθεια σωλήνων».

 

Θέμα4ο: Ανάθεση εργασιών καθαρισμού αντλιοστασίων ύδρευσης-αποχέτευσης.

 

Θέμα5ο: Συζήτηση αίτησης Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας σχετικά με τη λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού του Αερολιμένα Πάρου.

 

Θέμα6ο: Παρουσίαση οικονομοτεχνικών στοιχείων της Επιχείρησης για το έτος 2017.

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Π.

Πούλιος Γεώργιος

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

      (Τακτικά Μέλη)                     

 

1.Καλακώνας Μηνάς

2.Κονταράτος Ιωάννης

 1. Μανωλάκη Θεοδοσία

4.Μιχαλάτος Παναγιώτης

5.Φωτίου Ελευθέριος

6.Χριστόφορος Ευστράτιος

 

     (Αναπληρωματικά  Μέλη)

1.Άγουρος Άγγελος

2.Κοντός Ιωάννης

3.Μαλαματένιος Εμμανουήλ

4.Παντελαίος Αθανάσιος

5.Ροπαϊτου Μαργαρίτα

6.Ρούσσος Πέτρος

7.Σαρρή-Παπακυρίλλου Θεοδώρα

Πάρος  09/03/2018
Αρ. Πρωτ. 413

Προς:

 1. Τακτικά Μέλη Δ.Σ.
  (όπως πίνακας αποδεκτών)
 2. Αναπληρωματικά Μέλη Δ.Σ.
  (όπως πίνακας αποδεκτών)
 3. κ. Καραμανέ Νικόλαο
  Γενικό Διευθυντή Δ.Ε.Υ.Α.Π.

Κοιν.:

 1. κ. Κωβαίο Μάρκο
  Δήμαρχο Πάρου
 2. κ. Ρούσσο Βατίστα
  Πρόεδρο Δημ. Συμβ. Πάρου
 3. Ενιαία Κίνηση Πολιτών-
  Ενότητα για το Μέλλον
 4. Κ.Ε.Π.Ο.Σ.Α.
 5. Λαϊκή Συσπείρωση Πάρου

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 1069/80 «Περί λειτουργίας Διοικητικού Συμβουλίου, απαρτία και λήψη αποφάσεων» Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης όπως αυτός τροποποιήθηκε από τους Ν. 2307/95, 2503/97 και 2647/98, σας προσκαλούμε σε τακτική  συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα γίνει την ΤΡΙΤΗ 13 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018 και ώρα 10:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων της Δ.Ε.Υ.Α.Π., στον επαρχιακό δρόμο Παροικιάς – Καμαρών, για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα1ο: Έγκριση μελέτης και όρων διακήρυξης για τον «Καθαρισμό δικτύου αποχέτευσης και λοιπές εργασίες αποχετευτικού δικτύου Ν. Πάρου».

Θέμα2ο: Έγκριση προσαρτημάτων ισολογισμού ετών 2015-2016 βάσει Ε.Λ.Π.

Θέμα3ο: Ανανέωση μίσθωσης γεώτρησης ιδιοκτησίας κ. Γ. Μωραϊτη

Θέμα4ο :Έγκριση τεσσάρων(4) προγραμματικών συμβάσεων με Δήμο Πάρου για κατάθεση πρότασης αντίστοιχων τεχνικών έργων.

Θέμα5ο: Έκδοση πρόσκλησης ενδιαφέροντος υποβολής κλειστών προσφορών για τον ορισμό Ορκωτών Λογιστών για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο της Δ.Ε.Υ.Α.Π.

Θέμα6ο: Αιτήσεις δημοτών.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Π.
Πούλιος Γεώργιος

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
(Τακτικά Μέλη)

 1. Καλακώνας Μηνάς
 2. Κονταράτος Ιωάννης
 3. Μανωλάκη Θεοδοσία
 4. Μιχαλάτος Παναγιώτης
 5. Φωτίου Ελευθέριος
 6. Χριστόφορος Ευστράτιος

(Αναπληρωματικά  Μέλη)

 1. Άγουρος Άγγελος
 2. Κοντός Ιωάννης
 3. Μαλαματένιος Εμμανουήλ
 4. Παντελαίος Αθανάσιος
 5. Ροπαϊτου Μαργαρίτα
 6. Ρούσσος Πέτρος
 7. Σαρρή-Παπακυρίλλου Θεοδώρα

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 1069/80 «Περί λειτουργίας Διοικητικού Συμβουλίου, απαρτία και λήψη αποφάσεων» Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης όπως αυτός τροποποιήθηκε από τους Ν. 2307/95, 2503/97 και 2647/98, σας προσκαλούμε σε τακτική  συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα γίνει την ΤΕΤΑΡΤΗ 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018 και ώρα 10:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων της Δ.Ε.Υ.Α.Π., στον επαρχιακό δρόμο Παροικιάς – Καμαρών, για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Θέμα1ο: Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.

Θέμα2ο: Αναπροσαρμογή τέλους απόρριψης βοθρολυμάτων στο ΒΙΟ.ΚΑ. Παροικιάς.

Θέμα3ο: Αναπροσαρμογή τιμής χρέωσης κ.μ. νερού σε περιπτώσεις μειώσεων εξαιτίας αφανών διαρροών.

Θέμα4ο: Ορισμός μελών επιτροπών για τη διεξαγωγή διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, μελετών, προμηθειών και γενικών υπηρεσιών, έτους 2018.

Θέμα5ο: Ορισμός μελών επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων και προσφυγών (άρθρο 221, παραγρ. 11α , του ν. 4412/2016).

Θέμα6ο: Έγκριση μελετών για την εκτέλεση έργων του τεχνικού προγράμματος με αυτεπιστασία.

Θέμα7ο:Έγκριση μελετών για την εκτέλεση έργων του τεχνικού προγράμματος με αυτεπιστασία μετά από τη σύμφωνη γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Ν. Κυκλάδων.

Θέμα8ο: Ενημέρωση σχετικά με τη διακοπή μίσθωσης γεώτρησης ιδιοκτησίας του κ. Σαρρή Ιωάννη.

Θέμα9ο: Παραγραφή οφειλής στη Δ.Ε.Υ.Α.Π. λόγω θανάτου του οφειλέτη.

Θέμα10ο: Εξέταση απολογίας καταναλωτή της Δ.Ε.Υ.Α.Π. μετά τον εντοπισμό παράνομης σύνδεσης.

Θέμα11ο: Ορισμός νομικού συμβούλου για υπόθεση της Δ.Ε.Υ.Α.Π.

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Π.

Πούλιος Γεώργιος

Σας ενημερώνουμε ότι το Ταμείο της Δ.Ε.Υ.Α.Π.

που λειτουργεί στο Κ.Ε.Π. Παροικίας

θα παραμείνει ΚΛΕΙΣΤΟ μέχρι και την 31-01-2018.

Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση σας.

Δείτε τους τρόπους πληρωμής του λογαριασμού σας >>

Πάρος  04/12/2017
Αρ. Πρωτ. 2913

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 1069/80 «Περί λειτουργίας Διοικητικού Συμβουλίου, απαρτία και λήψη αποφάσεων» Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης όπως αυτός τροποποιήθηκε από τους Ν. 2307/95, 2503/97 και 2647/98, σας προσκαλούμε σε τακτική  συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα γίνει την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 και ώρα 09:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων της Δ.Ε.Υ.Α.Π., στον επαρχιακό δρόμο Παροικιάς – Καμαρών, για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα1ο: Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.

Θέμα2ο: Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) της Δ.Ε.Υ.Α.Π.

Θέμα3ο: Καθιέρωση εξαιρέσεων από την πενθήμερη εργασία και 24ωρη λειτουργία υπηρεσιών της Δ.Ε.Υ.Α. Πάρου-Υπερωριακή απασχόληση προσωπικού.

Θέμα4ο: Αιτήσεις δημοτών.

Θέμα5ο: Εξέταση προστίμων.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Π.

Πούλιος Γεώργιος