ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΧΙΛΟΧΟΥ

Χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2021 – 2027»
Προϋπολογισμός: 2.080.700€

Χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2021 – 2027»
Προϋπολογισμός: 2.976.000€ (συμπεριλαμβανομένου 24% ΦΠΑ)

Διημερίδα, 13 &14 Απριλίου 2024, στο ΕΠΑΛ, Παροικιά, Πάρος