Πιστοποιήσεις κατα ISO της ΔΕΥΑΠ

ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΜΕΙΩΤΟ ΡΥΘΜΟ ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΓΙΑΣ ΥΠΑΚΟΗΣ – ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ

επέκταση του δικτύου αποχέτευσης στην περιοχή Πυργάκι