Σύνδεση δικτύου ύδρευσης Αλυκής-Κάμπου με δίκτυο αφαλάτωσης

PRESS RELEASE for the signing of the contract for implementing the project “CONNECTION OF ALYKI-CAMPOS WATER NETWORK WITH DESALINATION NETWORK”.

SOS, το ρεύμα απειλεί το νερό - Στραγγαλίζουν τις ΔΕΥΑ
Φωτοβολταϊκά

Χρηματοδότηση: Δ.Ε.Υ.Α.Π.
Προϋπολογισμός: 500.000€ + Φ.Π.Α.