έργα υδροδότησης διακοπή δρόμου
sewage naoussa
Σύνδεση δικτύου ύδρευσης Αλυκής-Κάμπου με δίκτυο αφαλάτωσης

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ για την υπογραφή της Σύμβασης για την κατασκευή του έργου «ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΛΥΚΗΣ-ΚΑΜΠΟΥ ΜΕ ΔΙΚΤΥΟ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ».

SOS, το ρεύμα απειλεί το νερό - Στραγγαλίζουν τις ΔΕΥΑ