Προμήθειες Διακηρύξεις ΔΕΥΑ Πάρου

Η έκρηξη των εντύπων κατακλύζει τα σπίτια μας με χαρτί κάθε είδους. Μπορεί πολλά από αυτά (ειδικά τα διαφημιστικά) να δίνονται δωρεάν, το πραγματικό κόστος του χαρτιού όμως είναι πολύ μεγάλο. Το ποσό αυτό, γίνεται κατανοητό όταν δούμε τι κερδίζουμε από την ανακύκλωση του. Για κάθε τόνο χαρτιού λοιπόν που ανακυκλώνουμε, σώζουμε 17 δέντρα, 32.000 λίτρα νερού, 2 βαρέλια πετρελαίου και 4.100 κιλοβατώρες ηλεκτρικού ρεύματος ικανού να καλύπτει τις ανάγκες ενός σπιτιού για πέντε (5) μήνες. Σημαντική είναι και η εξοικονόμηση αερίων του θερμοκηπίου (πάνω από 74%) καθώς και η μείωση του όγκου των απορριμμάτων.