Διημερίδα, 13 &14 Απριλίου 2024, στο ΕΠΑΛ, Παροικιά, Πάρος

Διημερίδα 13 & 14 Απριλίου 2024, στο ΕΠΑΛ, Παροικιά.
Με την συμμετοχή και την υποστήριξη της ΔΕΥΑΠ.
Δείτε το Πρόγραμμα.

Διημερίδα, 13 &14 Απριλίου 2024, στο ΕΠΑΛ, Παροικιά, Πάρος
έργα υδροδότησης διακοπή δρόμου
έργα υδροδότησης διακοπή δρόμου