Καλό Πάσχα

Ο Πρόεδρος, το Διοικητικό συμβούλιο και οι εργαζόμενοι της ΔΕΥΑΠ, εύχονται αυτό το Πάσχα, όσο διαφορετικά κι αν το βιώνουμε όλοι μας, να γίνει αφορμή για ψυχική και πνευματική ανάταση και ανάσταση!

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΧΙΛΟΧΟΥ

Χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2021 – 2027»
Προϋπολογισμός: 2.080.700€

Χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2021 – 2027»
Προϋπολογισμός: 2.976.000€ (συμπεριλαμβανομένου 24% ΦΠΑ)