έργα υδροδότησης διακοπή δρόμου
sewage naoussa
Ταινία Οι Δρόμοι του Νερού II

Paros DEYA participated once again in the PAROS FESTIVAL 2022 with the action “MICRO DAMS AT KAVOUROPOTAMOS ON PAROS”.

Happy Easter

The President, the Board of Directors and the employees of DEYAP, wish this Easter, no matter how different we all experience it, to be an occasion for mental and spiritual uplift and resurrection!

Χρηματοδότηση: Υπουργείο Ανάπτυξης, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΥΜΕΠΕΡΑΑ» + ΔΕΥΑΠ
Προϋπολογισμός: 2.938.800 €