Διημερίδα, 13 &14 Απριλίου 2024, στο ΕΠΑΛ, Παροικιά, Πάρος

Two-day conference 13 & 14 April 2024, at EPAL, Parikia.
With the participation and support of DEYAP.
See the Programme.

Ταινία Οι Δρόμοι του Νερού II

Paros DEYA participated once again in the PAROS FESTIVAL 2022 with the action “MICRO DAMS AT KAVOUROPOTAMOS ON PAROS”.

ΙΕΡΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΤΗΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΠΥΛΙΑΝΗΣ