Παρακαλούνται οι οδηγοί οχημάτων που διέρχονται από την επαρχιακή οδό Παροικιάς Λευκών, στην περιοχή του Έλητα και μέχρι το Μαράθι, να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή λόγω ύπαρξης συνεργείων και μηχανημάτων έργου,διότι ξεκίνησαν αυτές τις ημέρες οι εργασίες κατασκευής του έργου που αφορά την αντικατάσταση του κεντρικού δικτύου μεταφοράς νερού από Αγ. Υπακοή Κώστου προς Δ/Ξ Αγ. Αναργύρων Παροικιάς.

Πρόκειται για ένα ακόμη σημαντικό έργο υποδομής για την Πάρο, προϋπολογισμού 1.892.156€, με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ 2014-2020. Αφορά στην ανακατασκευή του δικτύου μεταφοράς νερού από το Μαράθι, προς την κεντρική δεξαμενή της Παροικιάς. Βασικός στόχος του έργου είναι να αντικατασταθούν οι υφιστάμενοι, πολύ παλαιοί, εξαιρετικά ελαττωματικοί και ανεπαρκείς αγωγοί, με νέους σωλήνες μεγαλύτερης διαμέτρου, από πολυαιθυλένιο HDPE 3ης γενιάς, διατομών Φ315, Φ160, Φ110 και αντοχής 16Atm. Έτσι, θα γίνει εφικτή η μείωση των σημαντικών απωλειών νερού που έχει ο σημερινός αγωγός, ο εκμηδενισμός των βλαβών και η σωστή αξιοποίηση των υδάτινων αποθεμάτων. Παράλληλα, θα κατασκευαστούν καινούργια δίκτυα διανομής στις περιοχές από όπου θα διέλθει το νέο δίκτυο, με στόχο τη δημιουργία νέων ζωνών ύδρευσης και την επίλυση χρόνιων προβλημάτων ανεπαρκούς πίεσης που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι στην ευρύτερη περιοχή του Έλητα.
Επιπλέον, σε οικόπεδο στο Μαράθι που αγόρασε η ΔΕΥΑΠ για αυτόν τον σκοπό την προηγούμενη χρονιά, θα τοποθετηθεί μια νέα προκατασκευασμένη δεξαμενή αποθήκευσης. Έτσι, θα αυξηθούν τα διαθέσιμα αποθέματα νερού για την ευρύτερη περιοχή Παροικιάς, ειδικά κατά τους θερινούς μήνες, ενώ σε συνδυασμό με την εγκατάσταση σύγχρονου υδραυλικού εξοπλισμού, θα είναι εφικτή η αποφυγή υδραυλικών πληγμάτων, η μείωση της ταχύτητας του νερού στο δίκτυο, ο εκμηδενισμός των βλαβών και των απωλειών νερού, καθώς και η μείωση του φαινομένου των επικαθίσεων ανθρακικού ασβεστίου (μάρμαρο) στις σωληνώσεις.
Επίσης, θα τοποθετηθούν αισθητήρες, ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός και αυτοματισμοί που θα κάνουν πιο εύκολο τον έλεγχο του δικτύου και την ανίχνευση διαρροών, ενώ θα βοηθάνε και στη συνεχή παρακολούθηση διαφόρων παραμέτρων της ποιότητας του νερού, εξασφαλίζοντας έτσι την άριστη ποιότητα και την ασφάλεια των καταναλωτών.
Τέλος, θα γίνει αποκατάσταση του οδοστρώματος σε όλο το πλάτος του δρόμου, μαζί με διαγράμμιση και σήμανση, σε κεντρικά τμήματα της οδού από όπου θα διέλθει το νέο δίκτυο, όπως για παράδειγμα από την διασταύρωση Λευκών-Νάουσας μέχρι το γεφύρι του Έλητα με κατεύθυνση τις Λεύκες, καθώς και μέχρι την διασταύρωση για Πυργάκι.

Επίσης, καλούνται όσοι διέρχονται από το σημείο του εργοταξίου να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή προς αποφυγή τροχαίου ατυχήματος.

Την Τετάρτη 03/11/2021 αναμένεται να ξεκινήσουν οι εργασίες εκσκαφής επί του οδοστρώματος στον Περιφερειακό, από το ύψος της επιχείρησης «Υδρομηχανική» και στο ρεύμα προς Παροικιά.

Παρακαλούνται οι οδηγοί οχημάτων κάτω των δύο (2) τόνων, που σκοπεύουν να κινηθούν προς την δυτική έξοδο της Παροικιάς (Πούντα, Αλυκή, Αγκαιριά, Αεροδρόμιο κτλ), να επιλέγουν την διέλευση από τον Παραλιακό δρόμο, προς αποφυγή κυκλοφοριακής συμφόρησης.

Επίσης, καλούνται όσοι διέρχονται από το σημείο του εργοταξίου να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή προς αποφυγή τροχαίου ατυχήματος.

Συμμετοχή της ΔΕΥΑΠ στο Φεστιβάλ Πάρου 2021

Πάρος 01/03/2021

Υπογράφηκε πριν από μερικές ημέρες από τον Πρόεδρο του ΔΣ της ΔΕΥΑΠ κ. Πούλιο και την Ανάδοχο Εταιρία «Γ.Σ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.», η σύμβαση για το έργο «Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Αστέρα».

Πρόκειται για ένα ακόμη σημαντικό έργο υποδομής για την Πάρο και αφορά στην ανακατασκευή των κεντρικών αγωγών μεταφοράς νερού από τις γεωτρήσεις στην περιοχή του Αστέρα, προς τις κατά τόπους δεξαμενές και τα αντλιοστάσια μεταφοράς. Θα αντικατασταθεί το πολύ παλαιό, εξαιρετικά ελαττωματικό και ανεπαρκές υφιστάμενο δίκτυο μεταφοράς, με νέους σωλήνες μεγαλύτερης διαμέτρου, από πολυαιθυλένιο HDPE 3ης γενιάς Φ160_16Atm. Έτσι, θα γίνει εφικτή η μείωση των απωλειών νερού στην περιοχή, ο εκμηδενισμός των βλαβών και η σωστή αξιοποίηση των γεωτρήσεων.

Επιπλέον, θα κατασκευαστεί νέο δίκτυο διανομής, με στόχο τη δημιουργία ανεξάρτητων ζωνών πίεσης και παροχής. Δηλαδή, η τροφοδοσία των διαφορετικών οικισμών, όπως η Νάουσα, ο Αμπελάς, το Υστέρνι κ.τ.λ. θα πραγματοποιείται πλέον με διαφορετικούς αγωγούς, έργο που δίνει τη δυνατότητα για καλύτερη ρύθμιση της πίεσης και της παροχής, ενώ θα επιλύσει αντίστοιχα προβλήματα που παρουσιάζονταν παλαιότερα, ειδικά κατά τη θερινή περίοδο αιχμής. Το έργο θα συνδυαστεί και με αρκετά έργα επεκτάσεων και αντικατάστασης δικτύων που θα υλοποιήσει στην ευρύτερη περιοχή η ΔΕΥΑΠ με αυτεπιστασία, μέσα στην χρονιά.

Τέλος, θα τοποθετηθούν αισθητήρες και εξοπλισμός που θα κάνει πιο εύκολο τον έλεγχο του δικτύου και την ανίχνευση διαρροών, αλλά θα βοηθά και στον συνεχή έλεγχο διαφόρων παραμέτρων της ποιότητας του νερού, εξασφαλίζοντας έτσι την άριστη ποιότητα και την ασφάλεια των καταναλωτών.

Η Σύμβαση είναι προϋπολογισμού 385.000,00€ και χρηματοδοτείται εξολοκλήρου από ίδιους πόρους της ΔΕΥΑΠ. Η έναρξη των εργασιών αναμένεται μέσα στον Μάρτιο και η χρονική διάρκεια αποπεράτωσης του έργου είναι 6 μήνες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο τέλος της προηγούμενης χρονιάς η ΔΕΥΑΠ πραγματοποίησε, με ίδιους πόρους, δύο πολύ επιτυχημένες γεωτρήσεις στην περιοχή, οι οποίες θα μπορέσουν να αξιοποιηθούν με αυτό το έργο και θα αποτελέσουν σημαντική εφεδρεία για μεγάλο μέρους του νησιού. Η στάθμη στον υδροφόρο ορίζοντα μετράται πια με ειδικούς αισθητήρες όλο το 24ωρο, με ταυτόχρονη μέτρηση σημαντικών ποιοτικών παραμέτρων όπως η θολότητα, η αγωγιμότητα, η σκληρότητα και το Ph. Αυτά τα στοιχεία δίνουν τη δυνατότητα στην Τεχνική Υπηρεσία της ΔΕΥΑΠ να εκτιμήσει με ασφάλεια τα αποθέματα νερού και αντίστοιχα να προσαρμόσει την άντληση.

Η ΔΕΥΑΠ συνεχίζει την προσπάθεια για τη σωστή διαχείριση του νερού στην Πάρο, ενός αγαθού πολύτιμου για το νησί, αλλά ιδιαίτερα περιορισμένου, στοχεύοντας στην εξασφάλιση της επάρκειας, της σωστής ποιότητας, με παράλληλο περιορισμό του κόστους.