Στρατηγικές μετάβασης προς ένα διαφορετικό αναπτυξιακό πρότυπο για την Πάρο και τις Κυκλάδες

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ
ΕΠΑΛ – Παροικιά

Παρακολουθήστε μια σύντομη συνέντευξη με έναν από τους διοργανωτές της διημερίδας

Η Πάρος, όπως και οι Κυκλάδες γενικότερα, βρίσκεται σήμερα σε ένα πολύ κρίσιμο σταυροδρόμι της ιστορίας της. Το ήδη επιβαρυμένο από την εκτεταμένη δόμηση περιβάλλον της και οι έντονα πιεζόμενοι από τη μεγέθυνση φυσικοί πόροι της κινδυνεύουν να βρεθούν σε μια κατάσταση σοβαρής διατάραξης της ισορροπίας τους, πράγμα που σε συνδυασμό με την απουσία ενός οργανωμένου σχεδίου διαχείρισης και ανάπτυξης τόσο σε κεντρικό όσο και σε τοπικό επίπεδο απειλεί να την οδηγήσει σε μια οριστική απώλεια της ιδιαίτερης φυσιογνωμίας της και ενδεχομένως σε μια οδυνηρή αναστροφή της οικονομικής της ανάπτυξης.

Τα μηνύματα των καιρών είναι αντιφατικά. Από τη μια πλευρά υπάρχουν η κυριαρχία της ελεύθερης αγοράς στο χώρο του real estate που σε συνδυασμό με ένα προβληματικό πλαίσιο έκδοσης αδειών και ελέγχου οδηγεί σε μια εξαιρετικά εκτεταμένη οικοδόμηση, η ασκούμενη πίεση για χαλάρωση των περιορισμών της εκτός σχεδίου δόμησης, η παράλογη πολιτική ενίσχυσης των λεγόμενων στρατηγικών επενδύσεων σε κορεσμένες τουριστικά περιοχές, η καθυστέρηση του κεντρικού κράτους στην θέσπιση ενός πλαισίου που θα ενισχύει τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη και στη λήψη μέτρων στην κατεύθυνση αυτή και επιπλέον η αδυναμία μέχρι σήμερα των δημοτικών αρχών να αρθρώσουν και πολύ περισσότερο να εφαρμόσουν πολιτικές ρύθμισης και διαχείρισης των προβλημάτων αυτής της εκτός ελέγχου ανάπτυξης.

Από την άλλη πλευρά αναπτύσσεται για πρώτη φορά ένα τόσο ισχυρό και ποικίλης προέλευσης κίνημα σε πολλά νησιά των Κυκλάδων, και με ιδιαίτερη δυναμική και στην Πάρο, που προβάλλει με συγκροτημένο λόγο την ανάγκη για ένα διαφορετικό πρότυπο ανάπτυξης, για έλεγχο και ρύθμιση στους βασικούς τομείς εκδήλωσης της σημερινής μεγέθυνσης και για τη λήψη άμεσων μέτρων αναστροφής της πορείας των νησιών. Το κίνημα αυτό συμπορεύεται με τις σημαντικές δράσεις πολλών άλλων οργανώσεων σε πολλές περιοχές της Ελλάδας, που διαπνέονται από τις ίδιες ανησυχίες και αρχές για την προστασία της φυσιογνωμίας των απειλούμενων τόπων ως όρο της αξιοπρεπούς επιβίωσής τους. Υπάρχει τέλος η πρόσφατη εκλογή σε Δήμους των Κυκλάδων, μεταξύ αυτών και στην Πάρο, νέων Δημοτικών Αρχών, που δείχνουν να συνειδητοποιούν το μέγεθος των προβλημάτων και επαγγέλονται σχέδια παρεμβάσεων για αλλαγές προς την κατεύθυνση της ρύθμισης και της προστασίας.

Σε αυτή τη συγκυρία φορείς της Πάρου με μακρά ιστορία παρεμβάσεων στα αναπτυξιακά ζητήματα του νησιού αποφάσισαν τη διοργάνωση μιας διημερίδας στις 13 και 14 Απριλίου 2024 με τίτλο «Στρατηγικές μετάβασης σε ένα διαφορετικό πρότυπο ανάπτυξης στην Πάρο και τις Κυκλάδες». Σκοπός μας είναι να προχωρήσουμε με τη βοήθεια εξειδικευμένων επιστημόνων και ανθρώπων με γνώση του χώρου πέρα από τις γενικές διαπιστώσεις και κατευθύνσεις που χαρακτηρίζουν τις περισσότερες μέχρι σήμερα προσπάθειες στη χάραξη ενός συγκεκριμένου οδικού χάρτη μετάβασης προς ένα αναπτυξιακό πρότυπο που θα εξισορροπήσει την οικονομική ανάπτυξη με την προστασία του περιβάλλοντος και της φυσιογνωμίας και την κοινωνική συνοχή.

Η διημερίδα διαρθρώνεται σε τέσσερις ενότητες που θίγουν αντίστοιχα μείζονος σημασίας θέματα των νησιών. Η πρώτη ενότητα αφορά τη μετάβαση από την άναρχη τουριστική ανάπτυξη προς ένα μοντέλο αειφορικής διαχείρισης, η δεύτερη τη μετάβαση προς ένα καθεστώς ελέγχου της δόμησης και σεβασμού του περιβάλλοντος, η τρίτη τη μετάβαση προς τη βιώσιμη διαχείριση των πόρων και η τέταρτη τον προσδιορισμό της ανάπτυξης με συμπερίληψη των παραμέτρων της φέρουσας ικανότητας. Σε όλες αυτές τις ενότητες θα επιχειρήσουμε με τη βοήθεια ειδικών επιστημόνων, δημόσιων λειτουργών και καταξιωμένων επαγγελματιών και με την παρουσίαση παραδειγμάτων από άλλες περιοχές να αναδείξουμε τις καλές πρακτικές και τους κινδύνους που ενυπάρχουν σε αυτές τις διαδρομές μετάβασης.

Η διημερίδα διοργανώνεται με την ενεργό υποστήριξη του Δήμου Πάρου. Ευελπιστούμε ότι στο τέλος της θα έχουμε τη δυνατότητα να παραδώσουμε τόσο στους φορείς της κεντρικής και τοπικής εξουσίας όσο και σε αυτούς της κοινωνίας των πολιτών κάποια χρήσιμα εργαλεία για την πορεία προς ένα διαφορετικό μέλλον στην Πάρο και τις Κυκλάδες.

Οι φορείς διοργάνωσης της διημερίδας:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Σάββατο, 13 Απριλίου 2024