Το έτος 2018 υλοποιήθηκαν από την Δ.Ε.Υ.Α. Πάρου τα παρακάτω νέα έργα ύδρευσης

 1. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΑ ΚΑΚΑΠΕΤΡΑ ΑΠΟ ΞΥΛΟΥΡΓΕΙΟ ΜΠΑΡΜΠΑΡΗ ΠΡΟΣ ΚΥΡΙΑΖΑΝΟΥ Φ110 150μ.
 2. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΚΑΠΕΤΡΑ 100μ. Φ110 ΖΩΝΑΡΑΣ
 3. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ 600μ. Φ110 ΒΑΘΕΙΑ ΣΤΡΑΤΑ
 4. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 100μ. Φ63 ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ
 5. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟ ΠΑΡΟΙΚΙΑ-ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ-ΜΠΙΖΑΣ 100m Φ63
 6. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΛΙΟΥ – 400μ. Φ110
 7. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΡΩΤΗΡΙΟΥ – 400m Φ110 (ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ)
 8. ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ Φ63 – 300μ. ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΚΡΩΤΗΡΙ_(ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑΤΟΣ)
 9. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ-ΚΑΜΑΡΕΣ-ΠΟΠΟΛΑΝΟΥ 400μ. Φ63
 10. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΔΡΥΟ (ΑΜΙΑΝΤΟΣ) 100m Φ63
 11. ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΜΠΙ (ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ) 800m Φ110
 12. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΠΌ ΔΕΞ. ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ ΠΡΟΣ ΚΑΜΠΙ (ΑΠΌ ΚΑΤΡΗ ΣΕ ΛΟΥΚΗ) 550m Φ110 (Φ160)
 13. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΕΥΚΩΝ 600μ. Φ63 ΑΠΑΤΙ ΑΠΌ ΓΕΦΥΡΙ ΜΕΧΡΙ ΠΗΓΑΔΙ
 14. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΩΣΤΟΥ-ΛΕΥΚΩΝ 850μ. Φ110
 15. ΑΝΤ/ΣΗ  ΔΙΚΤ.  ΛΕΥΚΩΝ ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ  ΕΩΣ  ΔΕΞ. ΠΥΡ.-700μ. Φ63 & ΓΕΦΥΡΩΜΑ ΠΑΛΑΙΩΝ Γ/ΣΩΝ
 16. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΜΠΕΛΑ ΝΑΟΥΣΑ_ΛΙΜΑΝΙ-ΑΓ. ΦΑΝΟΥΡΙΟ_500m Φ110
 17. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΜΠΕΛΑ ΝΑΟΥΣΑ_ΑΣΠΡΟΣ ΓΚΡΕΜΟΣ_500m Φ110
 18. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥ ΣΤΗ Γ/Σ ΜΟΥΓΓΟΥ 750m Φ140
 19. ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΜΑΡΠΗΣΣΑΣ
 20. ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ
 21. ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΧΙΛΟΧΟΥ
 22. ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
 23. ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ
 24. ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΣΕΡΔΑΚΙΑ 300m Φ90
 25. ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ
 26. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΣΕ ΚΑΜΠΙ
 27. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΝΕΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ

In the framework of Naoussa Community’s replacement of the pavement in the center of Naoussa, as well as the implementation of the Technical Program for 2018, DEYAP proceeded with the change of the obsolete Water Supply and Sewerage pipes.

Taking the opportunity of the repavement of the main road of Lefkes by the Local Community, DEYAP replaced the old 76mm asbestos cement pipe that existed for the water supply of the area, with a new 110mm PVC16Atm conduit.